Anasayfa Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

www.eskisehirmedyasi.com sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kullanım koşullarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. İşbu  siteyi herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler  aşağıda belirtilmiş olan sözleşme şartlarına uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

ESKİŞEHİRMEDYASI  Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme” olarak anılacaktır.), KLİKK REKLAM ORGANİZASYON ( “klikk” olarak anılacaktır.) ile işbu şirkete ait http://www.eskisehirmedyasi.com’a ( “eskisehirmedyasi.com” olarak anılacaktır) üye olacak ya da www.eskisehirmedyasi.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları ( “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

 

ŞARTLAR:

 

1-) eskisehirmedyasi.com,öncelikle  bağımsız, tarafsız, basın ahlak ilkeleri çerçevesinde hareket eden, insanlar arası din,dil,ırk ayrımı gözetmeyen,üyelerine e.günlük (blog),  haber paylaşımı, yorum ve tartışma olanağı sunan bir network sosyal ağ sitesidir.

 

2-) Kullanıcı, eskisehirmedyasi.com’u ziyaret ederken bu sözleşmeye, “Eskişehirmedyası” tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile  ilgili sair mevzuat hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Eskişehirmedyası sözleşmede kullanıcıya haber vermeden değişiklik yapma ve sözleşmeyi güncelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı eskisehirmedyasi.com’u kullanmadan evvel sözleşmenin en son halini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

 

3-) Kullanıcı,üyelik hesabı olmaksızın eskisehirmedyasi.com’da mevcut olan içerikleri okuma, paylaşma, emoji ile tepki verme, facebook hesabı ile yorum yapma hakkına haizdir. Ancak, Eskisehirmedyasi.com’a içerik ekleme, içerikleri favorilere ekleme,içeriklerle ilgili yorum yapma, diğer üyeleri takip etme ve  mesajlaşma için ya ana sayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısı  ile giriş yapılarak üye olunması zorunludur.

 

4-) Kullanıcı, üyelik hesabına, daima doğru bilgi akışı sağlayarak, bunların  güncelliğini takip etmekle yükümlüdür. Kullanıcı tarafından eskisehirmedyasi.com’a eklenen, yüklenen, oluşturulan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Üye/kullanıcı bu tür yükleme ve paylaşımlarından dolayı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde telif hakkı vb. herhangi bir ad altında hiçbir talepte  bulunamaz.

 

5-) Kullanıcının üyelik hesabında, genel ahlaka, adaba, hukuka aykırı hiçbir veri yer alamaz. Kullanıcı adının kişileri ajite etmemesi, tahrik ve tahkir edici olmaması, müstehcen unsurlar ihtiva etmemesi ve izin alınmadığı sürece başkasına ait bir isim olmaması zorunludur. Eskişehirmedyasıkullanıcının hesabında bahsi geçen unsurların bulunduğunu tespit etmesi halinde bunları tek taraflı olarak silme ve üyelikten çıkartma hakkına haizdir. Bu tür içeriklerin varlığından doğacak olan hukuki ve cezai tüm sorumluluk kullanıcı üyeye aittir.

 

6-) Kullanıcı adı ve şifresisadece kullanıcıya aittir. Bir üyeliği birden fazla kişi kullanamaz. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemlerin aksi ispat edilmediği sürece  ilgili üye tarafından yapıldığı kabul edilecektir. Üyelik hesabında kullanıcının kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal Eskişehirmedyası ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcının üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dâhil olmak üzere her türlü kötüniyetli kullanımdan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

 

7-) Kullanıcı, Eskişehirmedyası’nın dilediği zaman, herhangi bir sebeple veya sebep bildirmeksizin, tek taraflı olarak üyelerinin üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini ve işbu durumda Eskişehirmedyası’ndan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul etmiştir.

 

8- ) Eskişehirmedyası, üye kullanıcılar tarafından uzun süre işletilmeyen, güncellenmeyen veya Eskisehirmedyasi.com’a hiçbir şekilde giriş yapmayan üyelerin üyelik hesaplarını siteleri üyelere herhangi bir bildirimde bulunmadan silebilir. Silinen üyelik hesaplarının sitelerin alt alan adları farklı üyeler tarafından  kullanılabilir.

 

9-) Eskisehirmedyasi.com alan adı ile üyelerin hesapları da dâhil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Eskişehirmedyası’na aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakları bulunmamaktadır.

 

10-) Kullanıcı üyelerin, Eskisehirmedyasi.com’un herkese açık alanlarına, özel mesaj alanlarına diğer üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz, küfür ve hakaret içeren içerikler yüklemeleri ve mesaj atmaları yasaktır. Bu yasağı ihlal eden aykırı üyeler, Eskişehirmedyası tarafından gerekçe bildirilmeksizin tek taraflı olarak üyelikten çıkarılabilir.

 

11-) Eskişehirmedyası, kullanıcıdan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi, kullanıcıya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin, kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, neden göstermeden reddetme, engelleme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına her zaman sahiptir.

 

12-) Kullanıcı tarafından Eskisehirmedyasi.com’a dahil edilen içeriklerden Eskisehirmedyasi.com’un veEskişehirmedyası’nınhiçbir şekilde sorumluluğu yoktur. Eskişehirmedyası, ilkelerine ve mer’i  hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcı, işbu bir durumda Eskişehirmedyası’ndan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul etmiştir.

 

13-) Kullanıcının, Eskisehirmedyasi.com’da yer alan içerikleri, taklit etmesi, değiştirmesi, satması, dağıtımını yapması veya depolaması, reklam gibi istismar edici amaçlar için ve  üçüncü kişilerin haklarını zedeleyecek şekilde kullanması yasaktır.

 

14-) Eskişehirmedyasıkullanıcının, eskisehirmedyasi.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, eskisehirmedyasi.com’da sunulan hizmetleri kötüniyetli olarak kullandığının ve sözleşmeye aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, Eskişehirmedyası gerekli gördüğünde kullanıcının eskisehirmedyasi.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumda Eskişehirmedyası’nın yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

15-) Eskisehirmedyasi.com’da yayınlanan herhangi bir içerik, içerik sahibinden izin alınmadan üçüncü kişiler tarafından, hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

 

16-) Kullanıcı, Eskisehirmedyasi.com’a yükleyeceği içeriklerde, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, videolar yer almayacağını, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık, bağnazlık, başkalarının kişilik haklarını zedeleyici, suç  teşkil eden veya suça teşvik edici mahiyette, ulusal ve uluslararası hukuka, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı unsurlar bulunmayacağını taahhüt etmiştir. Aksi halde, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

 

17-) Kullanıcı, Eskişehirmedyası’ndan yazılı onay almaksızın veya Eskişehirmedyası ile herhangi bir yazılı anlaşma sağlamaksızın Eskisehirmedyasi.com’da reklam oluşturamaz, gizli reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez.

 

18-) Eskişehirmedyası dilediği taktirde önceden haber vermeksizin Eskisehirmedyasi.com’un belli alanlarını veya kategorilerini, Eskisehirmedyasi.com’da sunulan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve ücret miktarını tek taraflı olarak belirleyebilir.

 

19-) Eskisehirmedyasi.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden ve  yükledikleri tüm içeriklerden, hukuki ve cezai olarak münhasıran sorumludurlar.

 

20-) Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin Eskisehirmedyasi.com’u kullanmasını engelleyecek, zorlaştıracak, veritabanlarını veya sunucuları bozacak ya da işlemez hale getirecek eylem ve işlemleri yapamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez. Ayrıca, burada sayılanlar örnek mahiyetinde olup, Eskişehirmedyası ile Eskisehirmedyasi.com’a zarar verecek hukuka aykırı sair her türlü davranışta  bulunması da yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dâhildir. Aksi halde, Eskişehirmedyası’nın tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve talep hakkı saklıdır.

 

21-) Kullanıcı, Eskisehirmedyasi.com sitesinde yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma dışında, gereğinden fazla manüel veya otomatik tıklama yapamaz. İşbu durumun tespiti halinde, Eskişehirmedyası tarafından kullanıcının siteye erişimi engellenecek ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

 

22-) Eskisehirmedyasi.com’da yer alan, Eskişehirmedyası markası ve Eskisehirmedyasi.com alan adı, alt alan adları ile tüm içeriklerin (fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı v.s.) fikri ve sınai mülkiyet hakları Eskişehirmedyası’naaittir veya Eskişehirmedyasıtarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. İşbu sebeple bahsi geçen içerikler, Eskişehirmedyası’ndan yazılı olarak izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, taklit edilemez, temsil suretiyle faydalanılamaz, internet, radyo, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dâhil, televizyon işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla umuma iletilemez. Aksi halde, Eskişehirmedyası’nın ilgililer aleyhine  hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve talepte bulunma hakkı saklıdır.

 

23-) Eskisehirmedyasi.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak, kaynak göstermek ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Alıntının sınırlarına ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 

24-) Kullanıcı, Eskisehirmedyasi.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriği işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme hakları da dahil olmak üzere, tüm telif haklarını Eskisehirmedyasi.com’a, yer, süre ve kullanım alanı  ile sınırlı olmaksızın koşulsuz ve geri dönülmez olarak devrederek, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Kullanıcının söz konusu içeriği  belirtilen şartlar dışında kullanım, Eskişehirmedyası’nın yazılı iznine tabidir.

 

25-) Kullanıcı, yayın hakkına sahip olmadığı içeriği, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla Eskisehirmedyasi.com’a dahil edebilir. Aksi takdirde, işbu ihlalinden dolayı, Eskisehirmedyasi.com’un ve Eskişehirmedyası’nın uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

 

26-) Eskişehirmedyası, Eskisehirmedyasi.com’u virüs ve sair zararlı içeriklerden korumak için her türlü gayreti, azami ölçüde sarf eder, ancak bunlara ilişkin herhangi bir garanti veremez. Kullanıcının, yönlendirilen linklerden veya Eskisehirmedyasi.com’u kullanımından dolayı bilgisayarının zarar görmesi veyahut herhangi bir şekilde zarara uğramasından Eskişehirmedyasısorumlu değildir. Kullanıcı, anılan zararlara maruz kalmamak için gerekli her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

 

27-) Eskisehirmedyasi.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlığı esas olmakla birlikte,Eskişehirmedyası tarafından yayınların kesintisiz olacağının garantisini  verilmemektedir. Yayınların aksaması veyahut kesintiye uğramasında Eskişehirmedyası’nınherhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceği bilinmelidir.

 

28-) Kullanıcının, Eskişehirmedyası’nınveya Eskişehirmedyası’nın hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı herhangi bir veri kaybı ile karşılaşması durumunda, Eskişehirmedyası’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu itibarla, verilerini korumak için azami ölçüde önlem alma kullanıcının sorumluluğundadır.

 

29-) Eskisehirmedyasi.com’daki bilgiler, sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla sunulmuş olup, hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. Bu itibarla Eskisehirmedyasi.com’da yer alan bilgilere güvenilerek yapılan işlemlerin sorumluluğu sadece ve sadece kullanıcıya aittir.

 

30-) Kullanıcının, Eskişehirmedyası’na zorunlu (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi), tercihine bağlı ve Eskişehirmedyası’nın erişimine onay verdiği bilgilerini, Eskişehirmedyası, dilediği sürece, bilgiler kullanıcı tarafından silinse dahi, işbu bilgileri saklayabilir. Ancak, Eskişehirmedyası IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır. Eskişehirmedyası, kullanıcı bilgilerini resmi mercilerin usulüne uygun olarak talep etmesi halinde ilgili merciler ile paylaşacaktır.

 

31-) Eskişehirmedyası, kullanıcı bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerin 3.kişiler tarafından elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde,Eskişehirmedyası’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Eskisehirmedyasi.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı, bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri sair bilgiler otomatik olarak kaydedildiğinden, işbu bu bilgileri, Eskişehirmedyası, kullanıcının izni olmaksızın, 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla gerek kullanıcının kişisel bilgileriyle ilişkilendirerek gerekse anonim olarak kullanabilir.

 

32-) Kullanıcı, Eskisehirmedyasi.com’u ziyaret ettiği sürece, Eskişehirmedyası, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verilerini, kullanıcının bilgisayarına yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel kişisel bilgiler içermez. Ancak, Eskişehirmedyası tarafından  oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve kullanıcıyı tekrar tanımak için kullanılabilir.

 

33-) Eskişehirmedyası, Eskisehirmedyasi.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil etmesi halinde, bu sözleşme, erişilebilen bu siteler bakımından geçerli değildir, kullanıcının bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Eskişehirmedyası’nınkontrolü altında olmadığı gibi, işbu sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğu bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriği konusunda Eskişehirmedyası’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

34-) Kullanıcı, Eskisehirmedyasi.com’daki yenilikler, haber bülteni ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa Eskisehirmedyasi.com’unFooter bölümünde yer alan “Sadece e-bülten” modülüne kayıt olabilir.

 

35-) Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Eskişehirmedyası’nın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, erişim kayıtları[log] v.s), 6100 sayılı  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin “Delil Sözleşmesi” niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

 

36-) Kullanıcının Eskisehirmedyasi.com’a bildirdiği adres veya e-posta adresi ile Eskişehirmedyası’nın bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres veya e-posta adresi, işbu sözleşme kapsamında tarafların yasal tebliğ adresidir. Kullanıcının Eskisehirmedyasi.com’a bildirdiği adres veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres veya e-posta adresini Eskişehirmedyası’na derhal yazılı olarak bildirecektir. Eskişehirmedyası’nın adres veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde de  ilgili değişiklik derhal bu sözleşmeye aktarılacaktır. Aksi takdirde, kullanıcının Eskişehirmedyası’na bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Eskişehirmedyası’nın bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 

37-) Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz, mer’i hukuka aykırı olması veya ifasının mümkün olmaması halinde, diğer maddeler aynen geçerli olacaktır. Sözleşme yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

38-) Tarafların, bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları hiçbir suretle anılan haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

 

39-) İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaf, Türk Hukuku’na ,İstanbul  (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin yargı yetkisine tabidir.

 

40-) İşbu sözleşme hükümleri, sürekli güncellenecek olup, Eskisehirmedyasi.com’a yeni  özellikler   eklendikçe, mevcut hükümleri değiştirilebilecektir. Değiştirilmiş sözleşme, siteye konulduğu an itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu konuda kullanıcılara ve üyelere herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Kullanıcı, Eskisehirmedyasi.com’a giriş yapmak ve kullanmakla, sözleşmeyi okuduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

 

Yorumlar Kapatıldı